Fundatorzy

Dom pod lipami mógł zostać zbudowany i wyposażony
dzięki pomocy i zaangażowaniu naszych dobroczyńców
– firm i osób prywatnych. Im wszystkim dziękujemy.