Nasza Fundacja

„Nasza Fundacja” powstała w 2008 r. aby wszechstronnie opiekowac sie dziecmi z Domu Dziecka w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Pierwszym, podstawowym i najwiekszym wyzwaniem dla nas była budowa nowej siedziby dla tej placówki.

Fundacja kontynuując swoja misję pragnie wspierać finansowo dzieci, opłacając korepetycje, obozy językowe, sportowe oraz dodatkowe zajęcia rozwijające ich talenty i zainteresowania. Chcemy pomagać medycznie, pokrywając koszty ortodonty, specjalistycznej diagnostyki i leczenia, psychologa oraz logopedę. Stworzyliśmy system stypendialny, aby zmotywować dzieciaki do pracy nad sobą i do nauki. Chcemy poszerzać dziecięce horyzonty i nieustannie motywować do działania. Staramy się, aby uwierzyły, że warto…, że ich przyszłość zależy od Nich Samych. Marzymy, aby im pomóc wejść w dorosłe życie zastępując rodzinę, na którą te dzieci nie mogą liczyć. Mamy w planie zapewnić im dobre praktyki w ich zawodach i pomoc w znalezieniu pracy. Po usamodzielnieniu się chcemy przygotować dla Nich na pierwsze trzy do pięciu lat małe mieszkanka, aby nie musiały wracać do miejsc z których trafiły do domu dziecka. Naszym celem jest, aby każde dziecko z „Domu pod Lipami” miało zapewnione możliwie jak najlepsze warunki rozwoju i szansę na dobry start w dorosłość.

Fundusze na nasze działania staramy się pozyskiwać przez cały rok. Podstawowym jednak źródłem naszych środków finansowych jest coroczny listopadowy „Wieczór Charytatywny Naszej Fundacji”. Na ten szczególny Wieczór zapraszamy elitarne grono przyjaciół „Naszej Fundacji” do Pałacu Sobańskich – siedziby Polskiej Rady Biznesu. W tym wyjątkowym dniu zawsze charytatywnie wieczór i aukcję prowadzą niezastąpieni i oddani całym sercem „Naszej Fundacji” Sonia Bohosiewicz i Juliusz Windorbski. Ikony polskich scen muzycznych (Urszula Dudziak, Kasia Kowalska, Justyna Steczkowska, Patrycja Markowska, Stanisław Sojka) uświetniają każdy „Wieczór Charytatywny Naszej Fundacji”. Oczywiście również pro publico bono. Na naszej aukcji nie można wylicytować żadnych przedmiotów. Staramy się zaoferować naszym gościom coś szczególnego, coś czego nie można kupić mimo zasobnego portfela. Przedmiotem licytacji są eventy artystyczne, sportowo- rekreacyjne, kulturalne oraz kolacje z wybitnymi, nietuzinkowymi osobistościami.

Na naszej aukcji wylicytowano między innymi: Kolację z Lechem Wałęsa, Agnieszką Holland, Krystyną Jandą. Rejs po Wiśle ze Stanisławem Tymem, Odcinek Specjalny z Robertem Kubicą, Mecz i kolacja z Anną i Robertem Lewandowskim w Monachium, Premierę w La Scali z zaproszeniem na ekskluzywną kolację, możliwość zostania jednym z bohaterów powieści Doroty Masłowskiej, Kolację dla 10 osób przygotowaną w domu przez Anię Starmach, Mecz z najlepszą parą świata w tenisowym deblu Fyrstenberg – Matkowski i wiele innych fascynujących eventów z absolutnie wyjątkowymi ludźmi – fundatorami naszych aukcji. „Nasza Fundacja” jest Organizacją Pożytku Publicznego i nie wydaje ani jednej złotówki z zebranych pieniędzy na utrzymanie działalności własnej. Coroczny „Wieczór Charytatywny Naszej Fundacji” finansowany jest z prywatnych funduszy władz fundacji. Wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na pomoc dzieciom. My dorośli możemy wspólnie odmienić los wielu dzieci i dać im szansę na godne życie, teraz i w przyszłości.

Ponad granicami - projekt na rzecz obywateli Ukrainy z niepełnosprawnościami

Informujemy, że w lutym rozpoczęliśmy nasz pierwszy partnerski projekt na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W ramach środków PFRON i modułu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” będziemy realizować zadania na rzecz osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce i posiadają status uchodźcy.

Numer umowy: PU3/000027/07/D

Kwota dofinansowania: 772 000 zł

Lider Projektu: Fundacja Nasza Fundacja

 

Partnerzy Projektu: ORION Organizacja Społeczna, Fundacja Drogi Lokalizacja: Restauracja Hamuj Piętą, Białostocka 22, Warszawa Informacje: www.naszafundacja.pl

Kontakt telefoniczny: 504 241 581 lub 668 374 414

Beneficjentami projektu są osoby posiadające w momencie wybuchu wojny, ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności I lub II grupy lub tożsame orzeczenie polskie oraz osoby im towarzyszące. Nasz projekt przewiduje objęcie wsparciem grupy 30 uchodźców z niepełnosprawnościami oraz 70 osób im towarzyszących.

Liderem projektu jest organizacja Nasza Fundacja, która powstała w 2008 r. aby wszechstronnie opiekować się dziećmi z Domu Dziecka w Jarosławiu w woj. podkarpackim. Organizacja ta wspiera także osoby z niepełnosprawnościami, w tym także osoby z terenu pogrążonej wojną Ukrainy. Świadczone przez nich statutowe wsparcie dotyczy także dzieci z deficytami, zarówno zdiagnozowanymi, jaki i pozostającymi w procesach diagnostycznych i terapeutycznych.

Ze strony ORION Organizacja Społeczna, działania będzie realizowała warszawskie koło fundacji. W naszych nowo podjętych działaniach zapewnią wyżywienie, środki higieny i leki. Znajdziecie ich w lokalu Hamuj Piętą ul. Białostocka 22/3 – w czasie dnia, restauracja będzie stanowiła centrum logistyczne, punkt informacyjny oraz magazyn rzeczy do dalszej redystrybucji. Będą wspierać także uchodźców z niepełnosprawnościami w integracji oraz poprzez poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne, w tym pomoc w legalizacji pobytu, w otrzymywaniu polskich orzeczeń o niepełnosprawności. Pomogą także w rehabilitacji i aktywacji zawodowej naszych podopiecznych.

W projekcie bierze udział także Fundacja Drogi, zajmująca się, m.in.: organizowaniem i udzielaniem wsparcia finansowego i rzeczowego w formie stypendiów, grantów lub bezzwrotnej pomocy, w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób dotkniętych trudną sytuacją życiową lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie organizacja ta zajmie się marketingiem i promocją.

Wspólnie chcemy wpłynąć korzystnie na poprawę jakości życia naszych Beneficjentów poprzez wsparcie w wymiarze socjalno-bytowym, a także działając na rzecz integracji społecznej (zarówno samych osób z niepełnosprawnościami, jak i osób im towarzyszących). Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak tego typu bariery wpływają na obniżenie jakości życia. Finalnie chcemy, aby osoby korzystające z naszego projektu mogły uzyskać zadowalający poziom zorientowania w polskim systemie instytucjonalno-prawnym i otaczającej ich rzeczywistości społeczno-kulturowej, sprzyjając tym samym rozwojowi indywidualnemu oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Jednym z zakładanych rezultatów naszego projektu jest pomoc w uzyskaniu przez Beneficjentów, polskiego statusu prawnego osoby z niepełnosprawnością, poprzez uzyskanie orzeczeń o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – a co za tym idzie możliwości korzystania z uprawnień przewidzianych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia – wspieramy w procedurze bez gwarancji możliwości uzyskania stałych  świadczeń socjalnych takich jak zasiłki stałe, pielęgnacyjne, itp.

Rodzaje wsparcia w projekcie

W zakresie aktywizacji społecznej i integracji, realizowane będą działania takie jak:

  • rozpoznanie potrzeb beneficjentów projektu, aby w lepszy sposób opracować indywidualną ścieżkę integracji;
  • zapewnienie pomocy psychologicznej – szczególnie w odniesieniu do traumatycznych przeżyć związanych z wojną, utraty dorobku życia, bliskich, a także wobec problemów związanych z niepełnosprawnością, zmiany kraju zamieszkania czy wynikających z różnic kulturowych;
  • zapewnienie wsparcia specjalistycznego np. prawnika, coacha, logopedy, itp. w zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjentów z niepełnosprawnościami;
  • zapewnienie wsparcia tłumaczenia z języka ukraińskiego i rosyjskiego oraz tłumacza języka migowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału Beneficjentów/osób towarzyszących w naszym projekcie;
  • wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, np. poprzez udzielenie pomocy uzupełniającej w zakresie zapewnienia zakwaterowania, w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, możliwość finansowania/współfinansowania ze środków dotacji najważniejszych opłat, takich jak wynajem mieszkania, opłaty czynszu czy zapewnienie wyżywienia (poprzez przygotowanie i dystrybucję paczek żywnościowych);
  • zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego – ze strony osób, które mają doświadczenie i kontakt z osobami z niepełnosprawnością.

W takim projekcie nie mogło również zabraknąć odniesienia do potrzeb rehabilitacyjnych, takich jak:

  • zapewnienie niezbędnych, podstawowych potrzeb rehabilitacyjnych – w zależności od wskazań lekarskich – jako wsparcie uzupełniające do rehabilitacji oferowanej przez publiczną służbę zdrowia;
  • udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych ulg, możliwości zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc w uzyskaniu zleceń na ten sprzęt, a także częściowe sfinansowanie wkładu własnego w jego zakupie (lub uzyskanie dofinansowania w uzyskaniu środków z PFRON w ramach modułu I projektu „Pomoc obywatelom Ukrainy”).

W ramach działań przewidujemy również możliwość dodatkowego wsparcia polegającego na pokrycie wydatków związanych m.in. z niezbędnymi przejazdami, rehabilitacją specjalistyczną, leczeniem czy zakupem leków.

Wkrótce na stronie ORION Organizacja Społeczna www.orion.fm pojawi się odpowiednia zakładka z jeszcze bardziej szczegółowymi informacjami, skierowanymi głównie do samych zainteresowanych. Jeśli jesteście już zainteresowani dołączeniem do programu, możecie skorzystać z formularza kontaktowego i przesłać swoje zapytania.