Historia budowy

DOM POD LIPAMI został charytatywnie zaprojektowany przez architektów Marcina Jadczaka i Krzysztofa Olszewskiego z „MK ARCHITEKCI” a funkcję Inspektora Nadzoru Budowlanego również charytatywnie pełni Pan Andrzej Malawski.

Inwestor :
„Nasza Fundacja”, 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 5.
Adres inwestycji :
Radymno, ul. Mickiewicza, na terenie działki nr 1625 obr.
Dz. Nr ew. 133 Ob. 2-08-06

Dane powierzchniowe działki i inwestycji:

Powierzchnia działki 9021,0 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 4317,0 m2

Powierzchnia utwardzona (dojazdy, chodniki
utwardzone kostką lub kamieniem) 1730,0 m2

Powierzchnia nowej zabudowy 1177,0 m2

Powierzchnia:
Parter powierzchnia użytkowa 929,21 m2
Piętro powierzchnia użytkowa 776,77 m2

Obraz1

Projekt „Ponad Granicami II” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Miejsca realizacji projektu:
Działania projektowe: Żelazna 24, 00-806 Warszawa
Działania rehabilitacyjne m.in.: Arstan Medica, Maurycego Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa oraz ośrodku dla uchodźców.

Obraz1

Projekt „Ponad Granicami – Kontynuacja” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Miejsca realizacji projektu:
Działania projektowe: Żelazna 24, 00-806 Warszawa
Działania rehabilitacyjne m.in.: Arstan Medica, Maurycego Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa oraz ośrodku dla uchodźców.